บัตรคนจน คลังโอน 500 เข้าวันที่ 1 ธ.ค. 63

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่  ต้องบอกเลยว่า ให้ไวกันเล ย  ซึ่งถือว่าเป็นอะไรทีชาว โซ ลเชีย ลและคนทั้งประเทศ  ต่าง ติ ดตา ม ล่าสุด วันนี้แล้ว อย่าลืมไปเช็กสำหรับผู้ถือบัตรคนจน กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงิน 500 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน กว่า 14.5 ล้าน เป็นงวดสุดท้ายแล้วในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน จำนวน 14.5 ล้านคน เตรียมรับเงิน 500 บาท จากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้ นกำลังซื้อให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63)

รูดซื้อได้สูงสุด 800 บาท

โดยในวันที่ 1 ธ.ค. นี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินตามม าตตรก ารกระตุ้นกำลังซื้อผู้มีรายได้น้อยเป็นงวดสุดท้าย ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ  บัตรคนจน โดยเงินดังกล่าวสามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านธงฟ้าราคาประหยัด แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ Advertisement สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และบัตรคนจน จะเป็นการเพิ่มวงเงิน 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรั ฐ 300 บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 800 บาท ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้อยู่ที่ 30,000-100,000 บาท จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรั ฐ 200 บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 700 บาท

สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์รูดซื้ อสินค้ากันนะครับ