วันนี้เงินเข้า สูงสุดครัวเรือนละ 10000 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโซลเชียล ติ ดตาม และต้องบอกว่า มาถูกทอง เป็นเรื่องที่ดีมาก ล่าสุด วันที่ 1 ธันวาคม 2563   เพจเฟซบุ๊กชื่อ รัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกรั ฐ บาล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายวันนี้ ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 10000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. แจ้งเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรั ฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภ าพดี ในอัตร าไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28000 ล้านบาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วในวันนี้ (1 ธ.ค. 63) จำนวนกว่า 400,000 ครัวเรือน จำนวนเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตร วจส อบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี ผ่านนแอป ธ.ก.ส. A-Mobile และผ่านบริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจเ ฟซบุ๊ก รัช ดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรั ฐบาล