กันเอาไว้ก่อน 38 จังหวัด รับโมเดอร์นาฟรี

เป้นอีกหนึ่งเรืองราวที่คนทั้งประเทสต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่วนของตรางนี้นั้น เป้นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งในส่วของตรงนี้ถือได้ว่า ถึงช่วงนี้จะดีขึ้นแต่ กันเอาไว้กันก่อน ล่าสุด สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ 1 พ.ย. 2564 โมเดอร์นา ล็อตแรก จำนวน 5.6 แสนโดสถึงไทย และได้ดำเนินการส่งมอบไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเร่งตรวจสอบคุณภาพก่อนกระจายไปยัง รพ. ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงาน ที่ได้ขอรับการจัดสรรเอาไว้ตามสัดส่วนของโควต้าที่กำหนดไว้

 

สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งได้ขอรับการจัดสรรจาก สภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการรับวั คซี นให้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น

ข้อมูลของ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2564 ได้เปิดเผยรายชื่อ อบจ.รวมทั้งสิ้น 38 แห่งทั่วประเทศที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรโมเดอร์นา ดังนี้

อบจ.นนทบุรี อบจ.ปทุมธานี อบจ.สมุทรปราการ อบจ.เชียงใหม่ อบจ.ชลบุรี อบจ.ราชบุรี อบจ.อุดรธานี อบจ.สระบุรี อบจ.มหาสารคาม อบจ.สิงห์บุรี อบจ.ลำพูน อบจ.กระบี่ อบจ.แพร่

อบจ.สมุทรสาคร อบจ.เพชรบูรณ์ อบจ.นครปฐม อบจ.ร้อยเอ็ด อบจ.นครนายก อบจ.พะเยา อบจ.กาฬสินธุ์ อบจ.พระนครศรีอยุธยา อบจ.น่าน อบจ.นราธิวาส อบจ.ศรีสะเกษ อบจ.สุพรรณบุรี

อบจ.อุทัยธานี อบจ.เชียงราย อบจ.สุโขทัย อบจ.อ่างทอง อบจ.ภูเก็ต อบจ.อุตรดิตถ์ อบจ.มุกดาหาร อบจ.ตาก อบจ.ชุมพร อบจ.พังงา อบจ.ลพบุรี อบจ.สุรินทร์ และ อบจ.ปัตตานี

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 38 จังหวัด ได้นำเสนอแผนการรับวั คซี นตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด และผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัด

รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นกำกับรับรองส่งมายังสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้าวั คซี น พร้อมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ราคา 1,100 บาท/โดส) ซึ่งสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวั คซี นให้ไปดำเนินการให้แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม วันนัดหมายรับวั คซี น โมเดอร์นา ของ สภากาชาด ให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ