ประกาศเปลี่ยนชื่อ น้ำมันดีเซล

เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ทีเดียวค่ะ เมื่อมีข่าวหลายสำนัก ออกมาพูดถึงประเด็นการชื่อน้ำมัน B10 เป็น ดีเซล แทน ซึ่งจะเริ่มโดยพร้อมกันในวันที่ 1 ต.ค. นี้ ทางศูนย์ต่ อต้ า นข่าวปล อ มเอง ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเ ท็ จจริง โดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กรมฯ จะมีการออกประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซล B10 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร)

ปั๊มน้ำมัน

เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ และให้เรียกชื่อว่า น้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยปั๊มน้ำมันทุกแห่ง จะมีระยะเวลา 4-5 เดือน นับจากนี้ ในการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตู้จ่าย และป้ายโฆษณาต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ จาก ดีเซลB10 เป็น ดีเซล ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนชื่อเรียก เป็น ดีเซล B7

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทย ในส่วนของ น้ำมันดีเซล B7 และ น้ำมันดีเซล B10 ซึ่งจะเริ่มจริงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป