เตือน วันนี้ฝนตกต่อเนื่อง

ช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เพราะร่องม ร สุ มกำลังแ ร งพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยไม่ทันตั้งตัว

ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับม ร สุ มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภั ย

ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอั นต ร า ยจากฝนที่ตกห นั ก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

อนึ่ง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) ไมสัก บริเวณทะเลจีนตะวันออก คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย. 2563 โดยพายุนี้ไม่ส่งผลก ร ะท บต่อประเทศไทย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะน  อง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกห นั กบางแห่ง

บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกห นั กบางแห่ง

บริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง

มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้า ค ะ น อง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกห นั กบางแห่ง

บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออก

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะ นอ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนั ก บางแห่ง

บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าค ะน อ งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะน อ ง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนั กบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าค ะน อ งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะน อ ง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกห นั กบางแห่ง

ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าค ะน อ งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าค ะน อ ง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกห นั กบางแห่ง

ขอบคุณที่มาจาก กรมอุตุฯ