ประกาศวันหยุดยาว 12 วัน รีบเช็กวันด่วน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็นกันมากมาย บอกได้คำเดียว ว้าว  จากกรณีที่ ค รม.มีมติให้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติม คือวันพฤหัส 19 พ.ย. และ ศุกร์ 20 พ.ย. โดยประกาศเป็นวันหยุดร าชก ารพิเศษ ซึ่งจะทำให้หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 พ.ย. ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วัน และเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือ วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. ซึ่เป็นวันหยุดชดเช ยวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. แต่จะย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.แทน ทำให้จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน คือ10-13 ธ ค.โดยวันที่ 10 ธ.ค. เป็นวันหยุดรั ฐธร รมนูญ นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จากกรณีที่ ค รม.มีมติให้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติม คือวันพฤหัส 19 พ.ย. และ ศุกร์ 20 พ.ย. โดยประกาศเป็นวันหยุดร าชก ารพิเศษ ซึ่งจะทำให้หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 พ.ย. ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วัน และเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือ วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. ซึ่เป็นวันหยุดชดเชยวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. แต่จะย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.แทน ทำให้จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน คือ10-13 ธ ค.โดยวันที่ 10 ธ.ค. เป็นวันหยุดรั ฐธร รมนู ญ นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ล่าสุดได้มีเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้เผยสถิติวันหยุดออกมาซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคมนั้นจนถึงเดือนธันวาคม มีวันหยุดยาวทุกเดือนรวมเป็น 15 วัน งานนี้คนทำงานพากันเฮลั่น

เดือนพฤศจิกายน 19-22

เดือนธันวาคม 10-13

เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม 31-1

รวมวันหยุดยาวทั้งหมด 12 วัน