ฝันดี-ฝันเด่น ลงพื้นที่จันดี จ.นครศรีธรร มราช

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซ ลเชียและคนทั้งประเทศ ต่า งติดตาม แลัต้องบอกว่า  เป็นตัวอย่างที่ดี มาก ล่าสุด จากสถานก ารณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมในหลายพื้นที่โดยฉับพลัน ประชาชนบางส่วนก็อพยพกันไม่ทันทำให้บางบ้านยังมีคนติดอยู่โดยเฉพาะเด็กและคนชรา

ล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมงาน ฝันดี  ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธร รมราช ตำบลจันดี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และในเช้าวันนี้ทางทีมงานก็ได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนบางส่วนที่ยังติดอยู่ตามบ้านเรือน

ภาพเห ตุการณ์

ภาพจาก ฝันดี – ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพจาก ฝันดี- ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพจาก ฝันดี   ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพเหตุการณ์

 

ภาพจาก ฝันดี  ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพจาก ฝันดี  ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพจาก ฝันดี  ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพจาก ฝันดี  ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ขอบคุณ ฝันดี  ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน