มาแล้ว วันหยุดยาว 4 วัน เดือนพฤศจิกายน 2563

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตาม เรียกได้ว่า ช่วงนี้ เดือนนี้ เป็นอีกหนึ่งเดือน การท่องเที่ยวจริงๆ ลืมกันหรือยัง เดือน พฤศจิกายน เรามีวันหยุดยาวด้วยนะ วันนี้เราตะมาอัปเดต วันหยุด 2563 กันหน่อยว่าช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2563 คือ ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม มีวันหยุดยาวกี่วันกันบ้าง ต้องเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับสถานก ารณ์ที่เกิดขึ้น อย่างเช่น วันหยุดเทศกาลประจำปี 2563 ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์รั ฐบาล ประกาศเลื่อนวันหยุดยาวในช่วงนั้นออกไป ก่อนที่จะมีการชดเช ยในภายหลังคือ เดือน กรกฎาคม และ กันยๅยน ที่ผ่านมา จนครบหมดแล้ว

วันหยุดยาวเดือนพฤศจิกายน 2563 เช็กชัดๆ ก่อนวางแผนเที่ยว

แต่ล่าสุดวันนี้ 22 ก.ย.คณะรั ฐมนต รี ครม. มีมติอนุมัติให้มีวันหยุดยาว วันหยุดร าชก าร เพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่จะส่งผลต่อเนื่องไปยังการกระตุ้นและฟื้นฟูเศร ษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ทีนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยว่าช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ มีวันหยุดอะไรกันบ้าง

วางแผนกันไปเที่ยวได้เลย บางแสน ชะอำน้ำก็ใส เชียงไหม่เชียงราย หมอกก็สวย  เดือนพฤศจิกายน 2563 หยุดวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 2563 และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2563 ต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์ รวมหยุด 19-22 พ.ย. 2563 รวมทั้งสิ้น 4 วัน