รายละเอียด ประกันสังคมมาตรา 33 ให้ถึงคนละ 5,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่อราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า รีบเช็กกันเลย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า ในตอนนี้ ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน ได้เริ่มมีการหารือแล้ว เกี่ยวกับการเยียวยา ให้กับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 โดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณารายละเอียดและเคาะวงเงินกันอยู่

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ายเงิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เราชนะ ที่จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน โดยการจ่ายเยียวยาตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ที่จะนำมาประยุกต์กับการจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง ส่วนเรื่องการแจกเงินสดนั้น ตอนนี้ยังไม่ทราบ

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีทั้งหมดประมาณ 11 ล้านคน เป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 ประมาณ 9.2-9.5 ล้านคน

โดยเบื้องต้นคาดว่า อาจจะเยียวยาแต่ละคนด้วยเงินคนละ 4,000-5,000 บาท ทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้

เช่น อาจจะลดการส่งเงินประกันสังคม ซึ่งผู้ที่จะได้รับมาตรการนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ สัญชาติไทย, ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี และมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท รวมทุกบัญชี

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ายเงิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เราชนะ ที่จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน โดยการจ่ายเยียวยาตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมอาจจะเยียวยาแต่ละคนด้วยเงินคนละ 4,000-5,000 บาท ทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ล่าสุดสำหรับ โครงการเรารักกัน คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์มากถึง 9 ล้านคน จากผู้ที่มีประกันสังคม 11 ล้านคน

โดยจะใช้งบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ส่วนจำนวนเงินที่จะให้นั้น คาดว่าอาจจะได้ประมาณ 3,500-4,500 บาท ซึ่งทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาเท่ากันหมด

ไม่มีการเอาเรื่องเงินเดือนมาเป็นตัวกำหนด รวมไปถึงเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้ผู้ประกันตน เนื่องจากบางคนเงินเดือนสูง ค่าใช้จ่ายก็สูง ทั้งนี้ โครงการเรารักกัน จะมีการนำเข้า ครม. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินโครงการ เรารักกัน

1.เป็นคนไทย สัญชาติไทย

2.อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33

3.มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท

ช่องทางการจ่ายเงิน

-จ่ายเงินเหมือนเราชนะ คือ โอนเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”