สิ้น ครูบาพรรณ พระเกจินักพัฒนา เมืองลำพูน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและให้ความสนใจต้องบอกว่า สาธุ กัน ทั่วหน้า ล่าสุด วันที่ 3 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากลูกศิษย์ของ หลวงปู่ครูบาพรรณ พรหมฺเสโณ (พระครูพินิจสารธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้ละสังขารเมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 2 ก.พ.2564 สิริอายุ 94 ปี 73 พรรษา โดยศิษยานุศิษย์ประชาชนชาวเหนือที่เคารพนับถือต่างเศร้าโศก หลวงปู่ครูบาพรรณ ถือว่าต๋นบุญแห่งปกาเกอะญออีกด้วย ประกอบพิธีทางสงฆ์ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

สำหรับประวัติครูบาพรรณ พรหมฺเสโณ มีนามเดิมว่า พรรณ์ นามสกุล แหงมมา เป็นบุตรของพ่อแก้ว แม่จันทร์ แหงมมา เกิดเมื่อวันที่ 11 ต.ค. พ.ศ.2471 ณ บ้านหนอง ม.2 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน ต่างมารดา 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน บิดามารดามีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงดูครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพ แต่ศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระบวรพุทธศาสนา

เมื่ออายุได้ 17 ปี บิดานำมาถวายตัวเป็นศิษย์พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา) ผู้มีศักดิ์เป็นน้าชาย ได้ศึกษาเล่าเรียนอักขระสมัยในสำนักของพระคุณท่านมาโดยตลอด นายพรรณ์ แหงมมา ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. พ.ศ.2489 ขณะเมื่ออายุได้ 19 ปี โดยมี พระครูสุริยสมานคุณ (ครูบาคำสุข สุริโย) วัดบ้านแวน เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อได้รับการบรรพชาอุปสมบทแล้ว พระครูท่านได้รับการศึกษาเล่าเรียนอักขระวิธี บททำวัตรสวดมนต์ การเจริญสมาธิธรร ม ปฏิบัติกรรมฐาน ข้อวัตรสิกขาบทต่าง ๆ ในสำนักของครูบาเจ้าชัยยะวงศามาโดยตลอด ได้ติดตามท่านครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ไปทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้พระครูท่านมีความชำนาญในการก่อสร้างการพัฒนา การปฏิบัติธ รรม และมีประสบการณ์ใน ชีวิ ตสมณเพศอย่างสูงส่ง

วิทยฐานะทางสามัญศึกษา พ.ศ.2483 จบชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ (ป.4) จากโรงเรียนบ้านก้อหนอง ต.ก้อ อ.ลี้ ซึ่งทางราชการได้มาทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกใน ต.ลี้ ส่วนวิทยฐานะทางพระปริยัติธรรม พ.ศ.2497 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดพวงคำ ต.ลี้ อ.ลี้ สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พ.ศ.2500 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดพวงคำ สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

วันที่ 24 ธ.ค. 2497 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้, วันที่ 30 ธ.ค. 2526 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาทราย-ก้อ อ.ลี้, วันที่ 6 ก.ค. 2530 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาทรายเขต 2 อ.ลี้, วันที่ 23 พ.ค. 2543 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย