เตือน 26 จังหวัด จะมีฝนตกมาก

ณ ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับฤดูฝนฝนฟ้าอากาศแ ป ร ป ร ว นตลอดเวลา ทำให้หลายๆ คนไม่ทราบว่าอากาศล่วงหน้าแต่ละวันเป็นอย่างไร วันนี้ทางเราจึงนำข่าวจากกรมอุตุวิทยามาแจ้งกันให้ทราบ เพื่อให้หลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ย งฝนตกหนั กได้ร ะมั ดร ะวั งภั ยที่มาจากฝนฟ้ากันค่ะ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องม ร สุ มกำลังอ่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับม ร สุ มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกห นั กบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ย งภั ย ร ะวั งอั นต ร า ยจากฝนที่ตกหนั ก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

อนึ่ง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) “ไมสัก” บริเวณคาบสมุทรเกาหลี มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลง และจะเคลื่อนขึ้นไปยังประเทศจีนตอนบน

สำหรับพายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น) “ไห่เฉิน” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลี ในช่วงวันที่ 6-7 ก.ย. 63 โดยพายุทั้งสองนี้ไม่ส่งผลก ร ะท บต่อประเทศไทย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง ดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน

 

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 12:00 วันนี้ ถึง 12:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าค ะน อ ง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะน อง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนั กบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะน อง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนั กบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก    เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะนอ ง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนั กบางแห่ง บริเวณจังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าค ะนอ งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะนอ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนั กบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าค ะนอ ง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนั กบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าค ะนอ งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆมาก กับมีฝนฟ้าค ะนอ ง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนั กบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญฝนฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างนี้ ขอให้ทุกคนร ะมั ดร ะวั งภั ยที่ตามมา หลี กเลี่ ย งที่กลางแจ้ง พกอุปกรณ์กันฝนอยู่ตลอดเวลาและดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

 

ขอบคุณที่มาจาก:กรมอุตุวิทยา