แจ๊ค แฟนฉัน ทำบุญ โอนเงิน 2 แสน สร้างตำหนักพ่อปู่อือลือ

อีกหนึ่งเรื่องร าวที่ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็ นและชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรั บแจ็ค แฟนฉัน นักแสดงชื่อดังที่โด่งดังมาจากหนั งเรื่องแฟนฉันในวัยเด็ก และเติบโตเข้าสู่ว งการบันเทิงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

ด้ว ยคาแร็กเตอร์ที่โดดเด่นและความตล กของแจ็ค ทำให้มีแฟนคลับหลายค นต่างชื่นชอบ

จ ากกรณีก่อนหน้านี้ต้อง ขออนุโมทนาบุญ แจ๊ค แฟนฉั น ที่ได้ถือศีล 8 เป็นเวลา 2 วัน

ต้อนรั บศักราชใหม่ โดยงานนี้ เเจ๊ค แฟนฉัน ได้ระบุข้อความลงบนอิ นสตราเเกรมว่า ถื อศีล8 2 วัน #เอาบุญมาฝากครับ

เเละล่ าสุด ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญ แจ๊ค แฟ นฉัน อีกครั้ง หลังทำบุญต้อนรับศักราชให ม่ โอนเงิน 2 แสน สร้างตำหนักพ่อปู่อือลือ

โด ยงานนี้ เเจ๊ค ได้โพสต์ระบุข้อความว่า เอ าบุญมาฝากครับ สร้างตำหนั กพ่อปู่อือลือ

จำนว นเงิน 200,000. บาท นั่ นเอง

ร่ วมอนุโมทนาบุญ แจ๊ค แฟนฉัน ทำบุ ญต้อนรับศักราชใหม่ โอนเงิน 2 แสน สร้างตำหนั กพ่อปู่อือลือ

ข ออนุโมทนาบุ ญด้วยนะคะ

อย่างไรก็ตาม สำหรับแจ็ค แฟนฉัน ที่ได้โอนเงินทำบุญสร้างตำหนักให้หลวงปู่อือลือ ก็ได้มีแฟนคลับมากมายต่างมาร่วมอวยพร และร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก : jackfanchan