กำหนดการ ที่ นายกฯไปช่วยน้ำท่วม นครศรีธรรมราช

เป็น อีก หนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเช๊ยลต่าง ติ อตามและต้องบอกว่า ลุยเลยครับ  ล่าสุด มีรายงานข่าวจากทำเนียบรั ฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย กรัฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรร มราช ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภั ย และ เจ้าหน้าที่ โดยมีนายอนุชา นาคาสัย รั ฐมนตรีประจำสำนักนาย กรั ฐมนตรี ลงพื้นที่นำร่องเข้าเยี่ยมเยียนประชาชนก่อนในวันที่ 5 ธ.ค.นี้

สำหรับกำหนดการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธร รมราช ของ พล.อ.ประยุทธ์ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เวลา 07.00 น.ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยเครื่องบินทหาร เวลา 08.15 น. ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธร รมมราช จากนั้นออกเดินทางลงพื้นที่เพื่อตร วจเยี่ยมผู้ประสบภัยนะศูนย์ศิลปชี พบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ และรับฟังการบรรย ายสรุปสถานการณ์อุทกภัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธ รรมราช รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จากชลประทานจังหวัดนครศรีธ รรมราช ก่อนพบปะ ประชาชนผู้ประสบภัย และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค

จากนั้น ออกจากศูนย์ศิลปาชี พบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ ถึงองค์การบริหารส่วนตาบลหูล่อง อำเภอปากพนัง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุ ปสถานการณ์อุทกภั ย จากนายอำเภอปากพนัง และพบปะประชาชนผู้ประสบภั ย และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเวลา 12.00 น.นายกฯ พร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร