คลังเตือน คนได้คนละครึ่ง รีบใช้ก่อนหมดสิทธิ์

หลังจากสถานการณ์ CV-19 ทำให้รัฐบาลได้มีโครงการช่วยเหลือเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือโครงการคนละครึ่ง ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนร่วมโครงการ คนละครึ่ง รับสิทธิวงเงิน 150 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 3,500 บาทตลอดโครงการ ไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยรัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า และประชาชนออกอีกครึ่งหนึ่ง มีการลงทะเบียนเฟส 2 ไปเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา จำนวน 5 ล้านสิทธิ และรอบเก็บตกจำนวน 1.34 ล้านสิทธิเมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 และสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.64 นั้น

ทั้งนี้โครงการ คนละครึ่ง จะสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.64 นี้เท่านั้น