ผงะพบมีไข้สูง 9 ราย พบ ผู้โดยสาร 613 คนจาก 4 เที่ยวบิน เดินทางถึงไทย

เกิดขึ้น สดๆร้อนๆ เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 3 ก.ย. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร, นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1), เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจาก ประเทศ สหรัฐอเมริกา (ผ่านเกาหลี) โดยวันนี้มีผู้โดยสารคนไทยและต่างชาติเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 4 เที่ยวบินจาก อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา (ผ่านเกาหลี)

เที่ยวบินแรก จากประเทศ อินโดนีเซีย โดยสายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ GA 866 เครื่องลงเวลา 13.08 น. ผู้โดยสารจำนวน 83 คนเป็นคนไทย 23 คน ชาวต่างชาติ 60 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 22 คน โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ราชปรารภ และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก 61 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 2 จาก ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 653 เครื่องลงเวลา 13.31น. ผู้โดยสารจำนวน 89 คน เป็นคนไทย 75 คน ชาวต่างชาติ 14 คน ตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง 2 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 66 คน โรงแรม เอซทรูดู สมุทรปราการ และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก 21 คน ที่โรงแรมใน กรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 3 จาก ประเทศ ออสเตรเลีย โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 2510 เครื่องลงเวลา 19.08น. ผู้โดยสารจำนวน 278 คน เป็นคนไทย 236 คน ชาวต่างชาติ 42 คน เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองพบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง 6 คน ป่วยเข้ารักษาตัวทางเลือก 2 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือนำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ 220 คน ที่โรงแรมในพัทยา และผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก 50 คน ที่โรงแรมในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

เที่ยวบินที่ 4 จาก ประเทศ สหรัฐอเมริกา (ผ่านเกาหลี) โดยสายการบิน โคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 651 เครื่องลงเวลา 22.24 น. ผู้โดยสารจำนวน 163 คน เป็นคนไทย 141 คน ชาวต่างประเทศ 22 คน ตรวจคัดกรองแล้วพบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง 1 คน มีผู้ติดตาม 3 คน ป่วยโรคประจำตัวอีก 7 คน จึงนำส่งโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ 121 คน ที่โรงแรม อโนมา แกรนด์ ราชดำริ, โรงแรม บางกอกพาเลซ มักกะสัน และเข้ากักตัวทางเลือก 31 คน ที่โรงแรม ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สมุทรปราการ

รวมผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจาก อินโดนีเซีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา (ผ่านเกาหลี) ถึงไทย จำนวน 613 คน มีผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 9 คน และป่วยโรคประจำตัวจำนวน 7 คนป่วยเข้ารักษาตัวทางเลือก จำนวน 2 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งโรงพยาบาลแล้ว