ร โครงการใหม่ จ่ายสูงสุด 12500 ต่อคน

เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่า เรื่องดีของคนทั้งประเทศก็ว่าได้โดย เป็นอีกหนึ่งองราวที่ชาวโซ ลเชี ยล  ต่างติดตาม ต้องบอกว่า ช่วยได้ อีกหลายครอบครัวเลยและ ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้สูงอายุ 55 ปี ขึ้นไป เที่ยววันธร รมดา รั ฐช่วยจ่าย 5,000 บาทต่อคน ศบศ. เห็นชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยมีโปรแกรมท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน เฉพาะวันธรรมดา (เข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี) และแพ็คเกจท่องเที่ยวต้องมีราคาไม่น้อยกว่า 12,500 บาทต่อคน

ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายคนละ 5,000 บาท ส่วนบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านโครงการนี้ได้ไม่เกิน 3,000 ราย โดยโครงการมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน ทั้งนี้ เตรียมเสนอ ครม. พิจารณา

เตรียมเสนอครม.

โดนใจผู้สูงอายุ

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์