เปิดตลาดคนแน่น ทองคำวันนี้ ลดฮวบอีกครั้ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ลงอีกแล้ว ล่าสุด  วันที่ 4 มีนาคม 2564 สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:26 น. โดยราคาทอ งล่าสุดในวันนี้ ราคานั้น ได้ปรับลดลงมา 150 บ าท โดยวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบาทละ 24,600 ขายออกบ าทละ 24,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบ าทละ 24,149.88 ข ายออกบา ทละ 25,200บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทอ งตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

 

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขา ยท องแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะ ต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนั กของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน