ไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนลงทะบียน รับเงิน 9,000 / 3 เดือน

เรียกได้ว่าในส่วนของตรงนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวดี ที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจ ทั้งนี้นั้นในส่วนของมนุษย์เงินเดือนนั้น ในส่วนของสถานการณ์หลายๆรอบที่ผ่านมาได้รับผลกระทบแบบเต็มๆ ซึ่งในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น ต่างได้รับผลกระทบแบบทั่วหน้าเลยก็ว่าได้ ซึ่งสำหรับวินาทีนี้นั้น ในส่วน ของ ช่วงเวลานี้นั้น ต้องบอกว่าในส่วนของมาตรการ ต่างๆช่วยได้เยอะเลยจริงๆ

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผยพบ นายจ้าง ไม่ยอมลงทะเบียนรับเงินเยียวยา SMEs ทำ ลูกจ้าง จ่อเสียสิทธิ ย้ำ! ไม่โดนภาษีย้อนหลัง

คืบ มาตรการเยียวยา SMEs โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) จ่ายเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 กระทั่ง 3 พ.ย. 64 มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 64,554 ราย หรือร้อยละ 16.36 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 1,174,157 คน หรือร้อยละ 29.11

หากเทียบจากเป้าหมายจำนวนสถานประกอบการ 394,703 ราย จำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย 4,032,948 คน (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค. 64) พบว่ามีนายจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ

จึงมอบหมายกรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ทราบถึงโครงการและขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว และขอย้ำว่า เงินอุดหนุนที่ได้รับจากโครงการฯ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี

โดยท่านไม่ต้องนำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปคิดเป็นรายได้ หรือนำไปคิดคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักภาษี

ขั้นตอนลงทะเบียน