ช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ถึงกันยายน ปี 64

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น บอกเลียว่า สำหรับ พ่อบ้านแม่บ้านเตรียมตัวดีใจกันได้เลย การอนุมัติที่ทำเอาหลายคนเฮลั่นทันที หลังมีการอนมัติแล้ว เตรียมช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ จนถึงกันยายน ปี 64

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนาย กรั ฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี(ค รม.) มีมติอนุมัติขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าเเละค่าน้ำประปา ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ ออกไป 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค. 63 – เดือนก.ย. 64

โดยมีกลุ่มเป้าหม าย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ประมาณ 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8 ล้านครัวเรือน ซึ่ง 1 ครัวเรือน สามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น เพราะมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยๅยนนี้

 

สำหรับค่าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามม าตรก ารปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิตามม าตรก ารนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด