บิ๊กตู่ พูดแล้ว หลังนักเรียนมุกดาหาร กักตัว 1,200 คน

ซึ่งเรียกได้ว่า เปิดเทอมไม่กี่วันก็เอาซะแล้ว  ่ในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า ในส่ขช่วงเวลานนี้ประเทศ ไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้จแต่ก็อย่าเพิ่งใว้ใจกับสถานการณ์ ยังไงก็กินร้อนช้อนกลางล้าวมือ เว้นระยะใส่ แมกส์กันให้ดี  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการควบคุม อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร รายงาน พบการแพร่ของ cv-19 ในโรงเรีนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจ ATK ทั้งโรงเรียน ครู 72 คน นักเรียน 1202 คน ผลเป็นบวก จำนวน 90 คน กักตัวโรงพยาบาลสนาม วัดภูด่านแต้ อำเภอนิคมคำสร้อย และดำเนินการ ตรวจ RT-PCR ซ้ำ ผลเป็นลบทั้งหมด และกลับบ้านแล้วทุกคน

ช่วงคืนที่ผ่านมาอำเภอนิคมคำสร้อยได้จัดกำลังพลฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองที่ห่วงบุตรหลาน นำส่งอาหารน้ำดื่มและยังมีผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสา ร่วมประกอบอาหาร (ข้าวกล่อง) และจัดน้ำดื่มสำหรับนักเรียนบุคคลากรทางการศึกษาที่กักตัว และเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค

กลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและนิคมคำสร้อย

สำหรับผล RT-PCR ออกครบแล้วและเป็นลบทุกรายทำให้ทุกคนได้กลับบ้านแต่ ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครอง ครูและ นักเรียน เฝ้าสังเกตุอาการหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

วันนี้ 5 พ.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรวงกลาโหม เป็นห่วงและสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ กรณีพบคลัสเตอร์ผู้cv-19 ที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

หลังเปิดเรียนได้ 3 วัน โดยเบื้องต้น ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) พบผลบวกในครูจำนวน 14 ราย และสุ่มตรวจในนักเรียน ผลเป็นบวก จำนวน 3 ราย รวมผล ATK เป็นบวก จำนวน 17 ราย จึงแจ้งทีมสอบสวนควบคุม (CDCU) อ.นิคมคำสร้อย ทราบและลงพื้นที่เก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติติการทั้ง 17 ราย

ต่อมาทีม CDCU และกลุ่มงานควบคุม สสจ.มุกดาหาร และศปก.อำเภอนิคมคำสร้อยได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจหา cv-19 เชิงรุก โดยทำการตรวจ ATK ในนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน จำนวน 1,106 คน

โดยแยกกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 160 ราย เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR)โดยได้ผลตรวจครบถ้วน ผลเป็นลบไม่พบเชื้อทุกราย จึงปล่อยนักเรียนกลับบ้าน แต่ยังคงให้เฝ้าระวังตัวเองอย่างต่อเนื่องภายใน 7 วัน หากมีอาการเข้าข่าย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที อย่างไรก็ดี ทางโรงเรียนจะดำเนินการทำความสะอาด ทั้งนี้ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรไปแล้วกว่า 70% ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วในระดับหนึ่ง

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีชื่มชมการดำเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดมุกดาหารที่ดำเนินการได้รวดเร็วเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าเกิดการแพร่ของ cv-19 ในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการบริหารงานภาครัฐ การบูรณาการการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะ ประชาชน บุคลากรสาธารณสุขของทางจังหวัดและอำเภอ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรภาครัฐ

ทำให้การรับมือต่าง ๆ ทั้งการคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยง การจัดหาสถานที่กักตัวและการสอบสวนโรคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถควบคุมการแพร่ได้ในวงจำกัดและในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การเปิดเรียนแบบ On-site ได้มีการประเมินความพร้อมของโรงเรียนเป็นอย่างดี