เตือนคนที่อยู่ตามลำน้ำชี เก็บสิ่งของขึ้นที่สูง

ถือเป็นข่าวที่น่าติดตามอย่างมากสำหรับสภาพอากาศในบ้านเราช่วงนี้ โดย นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ได้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในเขคลุ่มน้ำชีตอนล่าง ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำชี หลังอิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากูก่อให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก จนส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีหน้าเขื่อนยโสธรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักชลประทานที่ 7 จึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนยโสธรและเขื่อนธาตุน้อยเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น

ลำน้ำชี

ทั้งนี้ทางเขื่อนจะค่อยๆ เพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำชีด้านท้ายเขื่อน และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำชีเร่งเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ในการทำการประมงและทำการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ ตาข่ายดักปลา เรือ ตลอดจนการปรับระดับแพสูบน้ำด้วยไ ฟฟ้า เพื่อไม่ให้มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและราชการ

ขอบคุณที่มา news.ch7