1 ปีมี 4 ครั้ง ปรากฏการณ์ ดวงอาทิตย์สาดแสงส่อง 15 ช่องประตู

1 ปี มี 4 ครั้ง สำหรับปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์สาดแสงส่อง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ปีนี้ดวงอาทิตย์ตกในวันที่ 5-7 มี.ค. เวลาเย็นๆ ถือเป็นครั้งแรกของปี และจะมีอีกในต้นเดือน เมษายน กันยายน และตุลาคม ของทุกปี

สำหรับปราสาทพนมรุ้งถือเป็นเทวสถานในศิลปกรรมขอมแห่งเดียวในโลก ที่มีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ที่มีการก่อสร้างปราสาทให้แสงอาทิตย์สาดส่องตรง 15 ช่องประตู ผ่านศิวลึงค์รูปเคารพแทนองค์พระศิวะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในปรางค์ประธานของปราสาทที่เปรียบเสมือนเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

ภาพจาก BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

ขอบคุณที่มาจาก: BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.