ฝนตกหนักเฝ้าระวัง เปิดสภาพอากาศ6 จังหวัด เตรียมรับมือ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตามต้องบอกคำเดียวว่า ม าบ่อยแท้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอา  กาศสูงหรือมวลอ ากาศเย็นที่ แ ผ่ปกคลุมประเ ทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอ นเช้าและมีหมอกหนาในบาง พื้นที่ แต่ยังคงมีอ ากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตราย ในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่ อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมควา มกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง 

โดยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรร มราชลงไปคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 8-11 ม.ค.64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น

ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีการสะสมเพิ่มขึ้นในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอาก าศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว

อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

 

บริเวณจังหวัดนครศรีธ รรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดสุรา ษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

ลมตะวันอ อกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ท ะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสู งมากกว่า 3 เมตร

อย่างไรก็ต าม ขอเป็นกำ ลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ป  ะสบภัยน้ำท่วมด้วย

ขอบคุณ กร มอุตุฯ