พ่อค้าแม่ค้า ขายทุเรียนอ่อน มีความผิด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เตือนพ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียนอ่อนมีโท ษทั้งจำทั้งปรับ โดยปรับสูงสุดกว่า 6 หมื่นบาท

ห้ามเ ด็ ดข าด ขายทุเรียนอ่อน มีโท ษถึงจำ 3 ปี ปรับเงิน 6 หมื่นบาท

การจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ ถือว่าเข้าข่ายหล อกลว งผู้บริโภคทำลายชื่อเสียงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความผิ ดตามก ฎหมา ย มีโท ษถึงจำ ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

หากผู้บริโภคและประชาชนพบเห็นการซื้อ ขาย หรือได้รับความเดือ ดร้อ น จากการ ซื้อ ขาย ทุเรียนอ่อน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอ หรือแจ้งความดำเนินการได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ทุกแห่ง

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์