ลุงพลร่ำไห้ หลังเห็นจุดพบน้องชมพู่อีกครั้ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติดตามและต้องบอกว่า ใกล้แล้ว ละ จากกรณีที่ น ายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิที มงานทนายประชา ชนฯและทีมงาน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและนักวิทยาศา สตร์ก ารกีฬา ผู้ใหญ่นิ่ม และทีมงานของลุงพล จะร่ว มขึ้นเขาภูเห ล็กไฟ โดยเป้าหม ายหลักที่จะขึ้นไปภูเหล็กไฟ เพื่อพิสูจน์เส้นทางว่าน้องชมพู่จะสามารถขึ้นไปได้เองหรือไม่ แต่เบื้องต้นจากการสอบถามผู้ใหญ่นิ่มและลุงพล ยังยื นยันว่า น้องชมพู่ไม่สา มารถ ขึ้นไปเองได้ แต่ในส่วนของอ นาคตจะได้เป็นท นายของคดีนี้หรือไม่ ตนต้องขึ้นไปดูเพื่อให้เห็นกับตาก่อน

นาย ษิทร า เบี้ยบังเกิด


ล่าสุดวันนี้ 6 ก.พ. มีรายงานว่า ด้านทนายตั้มเชื่อ ว่า น้องชม พู่ไม่สามารถ ขึ้นเขาได้ด้วยตัวเอง เพราะทางค่อนข้ างชัน  พร้อมระบุยังไม่ตกลงรับ เป็นทน ายค ดีนี้ หลังยังไม่ครบเงื่ อนไขตามที่ตกลงไว้ 3 ข้อ

และอยากคุยกับแม่น้องชมพู่ก่อน ขณะที่ลุงพล น้ำตาคลอ บอกส ะเทือนใจขึ้นมาเห็นจุดพบน้องอีกครั้ง เ ผยความรู้สึกคิดถึงแ ละพูดอะไรไม่ออก