กองอำนวยการน้ำประกาศเตือน เหนือ อีสาน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ขณะนี้อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแร งขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

กองอำนวยการน้ำแห่ชาติได้ประเมินปริมาณน้ำฝนตกสะสมพบว่า บริเวณ จ.เชียงราย พะเยา และ จ.น่าน มีปริมาณฝนตกหนักสะสมในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง มากกว่า 150 มิลลิเมตร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงพื้นที่ที่มีน้ำล้นตลิ่ง หรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเดิมและพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำต่างๆ ที่ไหลมาสมทบ ในช่วงวันที่ 7-8 สิหาคม 2563 มีพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย ต้องฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ดังนี้

1. เฝ้าระวังน้ำหลากบริเวณพื้นที่ลาดชันเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ ภาคเหนือ บริเวณ อ.สองแคว อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.เมือง อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อหลวง จ.น่าน อ.ภูซาง อ.ชียงคำ จ.พะเยา อ.เชียงของ จ.เชียงราย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน อ.เชียงดาว อ.ฝาง และแม่อาย จ.เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

2. เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะลำน้ำที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ บริเวณแม่น้ำน่าน อ.ท่าวังผา อ.เมือง อ.เวียงสา อ.สองแคว จ.น่าน แม่น้ำลาว จ.ชียงราย แม่น้ำป่าสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งในพื้นที่ที่ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริเวณตั้งแต่ จ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญ ถึง จ.อุบลราชธานี

จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้

1.ติดตาม อากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิมตร ในช่วงเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ำหลากเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนในระยะถัดไปได้

2. เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ ในการป้องกันช่วยเหลือ พร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าวให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

3. ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลดชันเชิงเขา ที่ราบลุ่มตำริมลำน้ำ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้รับทราบ และเตรียมความพร้อมรับมือต่อไป

ขอบคุณ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ