คนละครึ่งเฟส 3 กลุ่มแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

สำหรับคนละครึ่งเฟส 3 กระทรวงการคลัง ได้กำหนดเงื่อนไขดังนี้กลุ่มแอปเป๋าตัง คนละครึ่งเฟส3 กลุ่มแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ลงทะเบียนกดยืนยันรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. โดยกลุ่มแอปเป๋าตัง คือ กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1 และ คนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 15 ล้านคน

ภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ รายใหม่ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.comสำหรับรายใหม่จำนวน 16 ล้านคน ลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันแรก14 มิ.ย.ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -22.00 น.กลุ่มเป้าหมายรวม 31 ล้านคน

ภาพดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้จ่าย

รัฐจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%

ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิ

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้

ภาพดังกล่าว