คุณหมอทำคลอดแม่ cvd ล่าสุด ปลอดภัยแล้ว พร้อมตั้งชื่อให้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าน่ารักน่าเอ็นดู มาก 

ล่าสุด จากกรณีที่คุณหมอต้องทำคลอด คุณแม่ติดโค วิ ด ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

ล่าสุดปลอดภัยแล้วนะครับ เมื่อวันที่ 7 มกราคม เฟสบุ๊ค Nopparat Sutarapanakit ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

บันทึกไว้เตือนความทรงจำ 6/1/64 สุขสันต์วันเกิด น้อง โ ควิดา (ชื่อนี้หมอๆ ตั้งให้เองน้า )

ความตื่นเต้นเริ่มจาก แม่ cd positive GA 36 +2 with IUGRประเมิน น้ำหนักลูก 2100 กรัม ติดมาจากพ่อที่ทำงานตลาดทะเลไท ทั้งแม่

ทั้งหมอทุกคนเครียด แค่ป้องกัน Cvd ก็ลำบากแล้วนี่ต้องเตรียมรับแม่ที่จะคลอดได้ตลอดเวลา เวลา 1-2 อาทิตย์ สำหรับการเตรียมการถือว่าน้อยมากๆ

มันเครียดสำหรับทุกฝ่าย สำหรับ รพ. อำเภอเล็กๆ ในพื้นที่สีแดงเข้มมมมม ปัญหาเริ่มจาก เด็กตัวเล็ก ไม่ครบกำหนดคลอด อาจจะคลอดเมื่อไหร่ก็ได้ พ่วงมาด้วย Cvd ที่ใครๆก็กลัวไม่อยากเป็น

เริ่มต้นด้วย หมอเมดบอก คนท้องคือ high risk สำหรับ Cd 19 เพราะย าที่ให้มีข้อจำกัดเพราะยังไม่ 37 weeks หมอเมด หายากันให้วุ่น

ไม่รู้ต้องให้เมื่อไหร่ ถึงช่วยลด viral load เนื่องจากยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน แต่โชคยังดี แม่อาการดีไม่มีปอ ดอัก เสบ พอผล positiv e ก็ admit

หมอทุกแผนก สูติ เด็ก เมด ลุ้นกันทุกคืน ใจก็อยากดึงให้ถึง 38 weeks เพราะไม่อยากให้เด็กเกิดมาแล้วมีปัญหาเรื่องการหา ยใจ ถ้าต้อง ใส่ E TT อาจแพ ร่ให้เจ้าหน้าที่ที่ ดูแลได้ แถมแฃม่ ad mit 31 ธันวาคม

ยอมรับว่าเป็นวันสิ้นปีที่ลุ้นตลอดเวลา หมอหลายแผนกไปไหนไม่ได้ ต้อง stand by เผื่อภาวะฉุกเฉิน ผ่านไปแต่ละวันอย่างเนิ่นนาน มีการประชุม หาข้อสรุปว่าจะวางแนวทางรักษาทั้งแม่และลูก

รวมทั้งแนวทางป้ องกันเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เสี่ยงน้อยที่สุ ด ยื้อได้ 5 วัน น้อง โ ควิดา ก็อยากเกิด แม่เริ่มเจ็บท้อง การประชุมทั้งทีมเกิดความเครียด ตกลงไม่ได้ว่าจะทำไงดี

จะเลือกความปล อดภัยของแม่ หรือ ลูก แถมพ่วงด้วยความเสี่ยงของการติ ดเชื้ อของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น หมอทุกแผนก ปรึกษาอาจารย์ ใน รร. แพท ย์ เผื่อหาแน วทางกา รดูแลที่ดีที่สุด

เรียกว่า อ่านห นังสือ guildline paper เยอ ะแบบไม่เคยทำมาก่อน และทีมก็ตัดสินใจยอมให้หนูน้อย โควิดา คลอด ตอนGA 37 w eeks

เพ ราะไม่อยา กให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เจ็บท้องคลอดกันใน ward  C d ซึ่งสถานที่ไม่อำนวยในการคลอดและเสี่ ยงสำหรับเจ้าหน้าที่มากมายนับไม่ถ้วน

 

หมอสูติ คิดหนัก เพร าะหมอเด็กอยากร อถึง 38 weeks หมอเมดอยากรอให้ ครบ 10 วันหลังจาก pos itive แต่หม อสู ติบอกไม่ไ ด้เลยว่าลูกจะอยากเกิดวันไหน ถ้าเกิ  ดคลอดนอกเวลา

เจ้า หน้าที่จะยิ่งไม่พร้อม ควา มเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นมหา ศ าล แล้วยังคิดว่าจะหาใค รมาเลี้ยงเด็กเพราะพ่ อแม่ยังไม่ครบกักตัว  28 วัน ได้คุณยายวัย 72 ปี ก็ยังดี

แต่คงต้องเน้นเรื่องการป้องกันตัว ถ้าพ่อแม่ได้กลับบ้าน ไม่งั้นติดหลังค ลอด หมอเด็กก็เครียดอีก หม อเด็ก ก็กลั วถ้า C/S 37 week without lab our pain ปัญหาของเด็ กตัวเล็ก รออยู่อีกม ากมายที่กลัวที่สุ คือเรื่อง การหายใจ ( TTN )

แต่ต้องย อมแลกกับความเสี่ย งที่จะคล อดแบบ ฉุกเฉินก ลางดึก ซึ่งไม่มีความพร้อม

 

ห มอเมดก็เ ครียด เรื่องก ารให้ย า ลดการค วามเสี่ ยงในการแพ ร่เชื้อ จัด หาที่ให้อยู่ ( ตอนนี้ ค นไข้ Covid เยอะจนล้น ตอ นนี้ก็ให้นอนห้ องละ 3 คนอยู่ แล้ว )

หลังจากปรึก ษากันเสร็จ ส รุปได้วัน ผ่ าตั ดคลอ ด การเตรียมการใหญ่ ทั้งเตรี ยมทีม เตรียมห้อง เตรียมอุปกรณ์(พันพ ลาสติกกันป นเปื้อน

เพราะหลาย อย่างต้องนำกลับมาใช้ซ้ำ)มหาศาล เจ้าหน้าที่ฝึกซ้อมแผนใหญ่ก่อนผ่าตัด 1 วัน ตั้งแต่set ผ่าตัด เวรเปลพาแม่เข้า OR ปิดทางเดิน แม่บ้านตามทำความสะอาดสถานที่ที่ผ่าน

เจ้าหน้าที่ทุก ฝ่ายซ้อมใส่ชุ ดหมี ยากสุดตอนทำ ให้ N9 5 ฟิตกับหน้าไม่ให้มี leak ทำไงให้ถอดชุดง่าย ลดการปนเปื้อน

ค นที่ใส่แว่นหา สก็อตเทปติ ด กันแว่นหลุด ทำยังไงไม่ให้เกิดฝ้าที่แว่นและ fa ce shie ld มันย ากไปหมด พี่ หมอ สูติติ ด micropo re อยู่หล ายรอบ เวล าถอด N95 ไ ม่ให้ contami nate ดึงจนห นังหน้าหนั งขอบตาล่างจะห ลุดออกมา ถลอ กไปหมด

ส่วนห มอเ ด็กทีมรับเด็กก็ต้องหาวิธี คล้อง st et ไว้ตลอดเวล า จนเจ็บหู รูดชุดหมี คลุมให้มิด ที่สุด แค่วันซ้ อม ก็ใช้อุปกร ณ์มาก มาย พอ ถึงวันจริง

สรุป ทั้งหมอสูติ หมอเด็ก นอ นไม่หลับ กลัวสารพัด คิดเห ตุกา รณ์ที่ไม่คา ดฝันทุกรูปแบบเพื่อหาทางป้องกันไว้ก่อน หมอดมยาก็คงเครียดเหมือนกัน เพราะต้อง sp inal block

ให้สำเร็จอย่างเดียว ทั้งทีมต้องไม่ให้มีข้อผิดพล ด ซึ่งถ้าผิดพลาดนิดเดีย วหมายถึงเจ้าหน้าที่เกือบ 30 ชีวิตมีโอกาสติดเชื้อ

และคนทำงานคงหายไปหลา ยคน  ในช่วงวิกฤตแบบนี้ ยิ่ งขา ดใครไม่ได้เลย ไม่คิ ดว่า จะมาถึงจุดนี้เลยจริงๆ ที่เล่ามายาว อยากไว้เตือนตัวเอง และอยากถ่ ายทอดว่า ถ้าคุณแม่เป็น C d

ไม่ได้หมายถึง คุณแ ม่ท่านนี้นะคะ คุณแม่ท่า นนี้น่ารักมาก ติ ดมาจากสามีที่ได้มาจากการทำงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจ และอยากให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกปล อดภัย ค่ะ

ไม่ใช่แค่ครอบครัวที่เครียด หมอๆ เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นก็เครียดมากกว่าหลายเท่า ดังนั้น ช่วยกันระวังอย่าให้ตัวเองเป็น ถ้าเสี่ยงมาอย่าปกปิด ให้บอกเจ้าหน้าที่ให้หมด

ให้คิดว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีพ่อแม่ ลูก เมี ย ที่เค้าต้อ งดูแล เค้าเสี ยสละหลา ยสิ่งเพื่อทุ กคนปล อดภั ย

ใส่ m ask ล้างมือ อย่าปกปิดประวัติ นึกว่าช่วยบุคลากรทางการแพท ย์นะคะ sa ve บุคลากรทางการแพท แล้วเราทุกคนจะ s ave คุณเต็มที่ค่ะ

ขอบคุณทีมเด็กที่ให้หยวนได้มีโอกาสไปร่วมทีมนะคะ วันนี้ได้เห็นทุกฝ่ายทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย มั นสุดยอด มา กๆ ค่ะ วันนี้เป็นอีกวันที่ภูมิใจมากที่เรียนN B รู้สึกการรับเด็กกับทีมครั้งนี้มันยิ่งใหญ่และน่าจ ดจำที่สุด ทุกบทเรียน

วันนี้จะพย ายามหาจุดบกพร่ องเพื่อแ ก้ไขปรั บปรุงเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็คงมีเค สอีกในพื้นที่สีแด งเข้มมมมม   ta gไม่ครบทุกคนแต่อยากขอบคุณทั้งทีมที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่ามากจริงๆ