จ.ชลบุรีคึกคักมาก ผู้สูงอายุ แห่ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนกา

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ โรงพย าบาลเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้เปิดบริการฉี ดวัคซี นป้ องกันโ ควิด-19 แอสตร้าเซเนกาให้กับประชาชนผู้สูงอายุ บุคลากรด่านหน้าและกลุ่มอาชีพเสี่ ยง ที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน หมอพร้อม เข็มแรก

โดยจัดสถานที่ให้ประชาชนมารอใช้บริการบริเวณอาคารลานจอดรถชั้น 1 ของโรงพย าบาลเมืองพัทย า ก่อนที่จะผ่านตามจุดคัดกรองต่างๆ ที่ทางโรงพย าบาลเมืองพัทย าได้จัดเตรียมไว้ ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทางโรงพย าบาลได้แยกโซนให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซี นออกจากผู้ป่วยทั่วไป

มีรายงานบรรยากาศการฉีดวั คซีนแอสตร้าเซเนกา ป้องกันการติดเชื้ อโ ควิด-19 ในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนผู้มีสิทธิได้พากันเดินทางมารอรับวัคซี นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ภายในบริเวณลานจอดรถมีประชาชนมายืนรอต่อคิวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เมืองพัทย าได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซเนกา จำนวน 2,000 โดส จากรัฐบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขพื้นที่มีเป้าหมาย เช่นผู้สูงอายุ บุคลากรด่านหน้าและกลุ่มอาชีพเสี่ยงเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไป