ช่วยเหลือ 4 กลุ่ม ที่เดือดร้อน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทคี่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากเลยครับ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อ ความระบุว่า เยียวย า CV  1 9 รอบใหม่ ชัด เจนต้องครอบคลุม เท่าเทียมทุกกลุ่ม

พร้อมเตรียมออกมาตรการพักชำระหนี้ควบคู่ไปด้วย 40 ล้านคนต้องครอบคุลม เท่าเทียม กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม

กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม กลุ่มเกษตร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ภาพจาก สวัสดิการทันข่าว

รอฟังความคืบหน้าอีกครั้งนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที