ตอบแล้ว เรื่อง สงกรานต์ เดินทางข้ามจังหวัด

เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามมและต้องบอกว่า ตามนั้นครับบิ๊กล่าสุด  เรียกได้ว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ตอนนี้เริ่มีการกลับมาแพร่ กระจายม ากขึ้นอีกครั้ง หลังพบผู้ติดจำนวนมาก รวมถึงเหล่าดาราคนดัง ล่าสุดเมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 7 เม.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  ในฐานะผู้อำนวยกา รศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหาสถานการณ์การแพ ร่กระจ ายของ CV-19 (ศปก.ศบค.)

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์

ให้สัมภาษณ์ถึงการทบทวนมาตรการช่วงสงกรานต์ เพื่อป้องกัน CV-19 ว่า ขณะนี้ยังคงดำเนินมาตรการเดิม แต่ได้เน้นย้ำให้มีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย นอกนั้นยังสามารถดำเนินการได้ตามที่เคยอนุญาต รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดยังทำได้ปกติ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้อ งกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วย