บงก์ชาติ ออกวิธีชำระหนี้แบบใหม่

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น บอกเลยว่าสดวกสบายขึ้น เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกดีๆ ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศสำคัญเรื่อง การเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ โดยจะตัดค่ารอบที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก เพื่อทำให้ลูกหนี้ทราบลำดับหนี้ที่ชัดเจน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการจ่ายเงินนั้นระบบใหม่ มีลำดับดังนี้

เมื่อชำระหนี้แล้ว เงินที่จ่ายจะถูกนำไปจ่ายค่าธร รมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของงวดชำระที่นานที่สุดก่อน ส่วนของเดิมนั้น จะถูกนำไปตัดค่าธร รมเนียมทั้งหมด ตามด้วยดอกเบี้ย เงินเหลือแค่ไหนเอาไปตัดเงินต้น

ข้อดีของการใช้วิธีตัดชำระหนี้แบบใหม่

การเพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้สามารถผ่อนเงินถึงเงินต้นได้มากขึ้น ลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL รวมถึงทำให้ลูกหนี้มีกำลังใจในการชำระหนี้ต่อเนื่อง และทำให้ประวัติการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้น

ตัวอย่าง

หากลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระ 30,900 บาท จำนวน 3 รอบ เงินที่จ่ายต่อรอบคือ 10,300 บาท ผลจะเป็นดังนี้

1. การตัดชำระแบบเก่า

จะตัดค่าธร รมเนียมทั้งหมด 3 รอบ รวม 900 บาท เงินที่เหลือจะไปตัดส่วนดอกเบี้ย 9,400 บาท ซึ่งก็ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้หมด และเงินต้นจำนวน 18,000 บาท ก็ยังคงอยู่

2. การตัดชำระแบบใหม่

จะตัดค่าธร รมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้น รอบที่ 1 ทั้งหมด ทำให้เงินต้นนั้นลดลง เหลือเคลียร์รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ต่อไป

ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกดีๆ ที่ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้

ขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย