ราคาทองวันนี้ 7 ม.ค.64 ร่วงดิ่งลงแรง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช าวโซชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า  ลงมาแล้ว รับ ปี 64

ราคาทอ งคำวันนี้ (7 ม.ค.64) ประกาศค รั้งแรกของวัน ในเวลา 09.24 น.ปรั บลดลง 450 บาท เมื่อเทียบกั บราคาปิดวานนี้ 

โดยท องรูปพรรณขายออกที่บาทละ 27,700 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:24 น. ที่ผ่านมา ทำเอาคนอยากซื้ อขา ยทอ งแห่เข้าร้านท องกันยกใหญ่

โดยราคาทองคำ  ที่สูงที่สุดทุกปี ถึง ปีที่แล้ว 2563 มีดังต่อไปนี้  ใครเกิดทันยุคไหนกันบ้าง

พ.ศ.2508 บาทละ 416 บาท

พ.ศ.2509 บาทละ 414 บาท

พ.ศ.2510 บาทละ 416 บาท

พ.ศ.2511 บาทละ 451 บาท

พ.ศ.2512 บาทละ 476 บาท

พ.ศ.2513 บาทละ 416 บาท

พ.ศ.2514 บาทละ 451 บาท

พ.ศ.2515 บาทละ 576 บาท

พ.ศ.2516 บาทละ 912 บาท

พ.ศ.2517 บาทละ 1,497 บาท

พ.ศ.2518 บาทละ 1,580 บาท

พ.ศ.2519 บาทละ 1,379 บาท

พ.ศ.2520 บาทละ 1,519 บาท

พ.ศ.2521 บาทละ 1,982 บาท

พ.ศ.2522 บาทละ 3,063 บาท

พ.ศ.2523 บาทละ 5,660 บาท

พ.ศ.2524 บาทละ 4,869 บาท

พ.ศ.2525 บาทละ 4,239 บาท

พ.ศ.2526 บาทละ 4,791 บาท

พ.ศ.2527 บาทละ 4,233 บาท

พ.ศ.2528 บาทละ 4,274 บาท

พ.ศ.2529 บาทละ 4,708 บาท

พ.ศ.2530 บาทละ 5,614 บาท

พ.ศ.2531 บาทละ 5,644 บาท

พ.ศ.2532 บาทละ 5,004 บาท

พ.ศ.2533 บาทละ 4,916 บาท

พ.ศ.2534 บาทละ 4,615 บาท

พ.ศ.2535 บาทละ 4,375 บาท

พ.ศ.2536 บาทละ 4,467 บาท

พ.ศ.2537 บาทละ 4,745 บาท

พ.ศ.2539 บาทละ 4,792 บาท

พ.ศ.2540 บาทละ 4,869 บาท

พ.ศ.2541 บาทละ 5,748 บาท

พ.ศ.2542 บาทละ 5,144 บาท

พ.ศ.2543 บาทละ 5,426 บาท

พ.ศ.2544 บาทละ 5,766 บาท

พ.ศ.2545 บาทละ 6,355 บาท

พ.ศ.2546 บาทละ 7,167 บาท

พ.ศ.2547 บาทละ 7,844 บาท

พ.ศ.2548 บาทละ 8,555 บาท

พ.ศ.2549 บาทละ 11,068 บาท

พ.ศ.2550 บาทละ 11,399 บาท

พ.ศ.2551 บาทละ 13,795 บาท

พ.ศ.2552 บาทละ 15,827 บาท

พ.ศ.2553 บาทละ 18,392 บาท

พ.ศ.2554 บาทละ 22,809 บาท

พ.ศ.2555 บาทละ 24,581 บาท

พ.ศ.2556 บาทละ 20,529 บาท

พ.ศ.2557 บาทละ 19,488 บาท

พ.ศ.2558 บาทละ 18,834 บาท

พ.ศ.2559 บาทละ 20,874 บาท

พ.ศ.2560 บาทละ 20,226 บาท

พ.ศ.2561 บาทละ 19,447 บาท

พ.ศ.2562 บาทละ 21,276 บาท

พ.ศ.2563 บาทละ 30,800 บาท

สมาคมค้าทองคำ

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ ออยู่ที่บาทละ 27,100 บาท ข ายออกบาทละ 27,200 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 26,605.80 บาท ขายออกที่ราคา 27,700 บาท ส่วนราคาทอ งคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,916.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ทั้งนี้ใครที่ต้องการซื้ อข ายทอง รีบเช็กทิศทางขึ้นลงเพื่อทำกำไรได้เลย

ขอบคุณ สมาคมค้าทอ งคำ