5 จังหวัด ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสาร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าให้ไว

โดยเมื่อ มื่อวันที่ 6 มกราคม 63 เพจ ข่าวสารชลบุรี-ระยอง ได้โพ ส ต์ข้อความระบุว่า ด่วนอย่างมาก เริ่มพรุ่งนี้ 5 จังหวัด ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง⁣ ⁣ 6 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา

เปิด ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)

โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการ ร ะงับยั บยั้ง C V D1 9 ดังนี้⁣ ⁣

ภาพจาก ข่าวสารชลบุรี ระยอง

 

1.ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโ ร ค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ⁣ ⁣

2. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดอย่างยิ่ง ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ใน 5 จังหวัดคือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร อย่างเข้มข้น

บุคคลที่จะอออกนอกพื้นที่ ต้องแสด เหตุผลความจำเป็น บัตรป ระชาชน บัตรแส ดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่⁣ ⁣

3.ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอ ของการร ะบาด⁣ ⁣

4. โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ติ ด CV19 ที่จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง ปกปิดไทม์ไลน์ ถือว่ามีความผิดด้วย⁣

ภาพจาก ข่าวสารชลบุรี-ระยอง

 

ท่านสามารถไปขอใบรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดได้ที่ไหน

สำหรับชลบุรี

ยื่นที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ.

สำหรับอำเภอเมืองชลบุรียื่นเอกสาร/กรอกเอกสารที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี เปิดตลอด 24 ชม.

เริ่มขอยืนเอกสารตั้งแต่ 08.00น.ของพรุ่งนี้เป็นต้นไป เอกสารที่ยื่น

1.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรพนักงาน/หนังสือเดินทาง

2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

3.เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบนัดแพทย์ ใบสั่งสินค้า หนังสือให้เดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

หมายเหตุ

สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านสามารถขอใบรับรองได้แบบรายเดือน

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวสารจากเพจ ข่าวสารชลบุรี ระยอง