ชาวบ้านพากันยกมือสาธุ หลวงตาชื่น

เป็นเรื่องราวที่พุทธศาสนิกชนให้ความศรัทธาอย่างล้นหลาม โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เพจ บิ๊กเกรียน เกาะติดหลวงตาชื่น พระที่กราบไหว้สนิทใจ ธุดงค์เข้าเมืองจันทน์ เจ๊มิ่ง : เล่าข่าวยามเช้า ทราบว่าหลวงตาชื่น เดินธุงค์ บิณฑบาต ตามถนนเส้นทาง ท่าจุ้นจันทบุรี แรงศรัทธาของชาวพุทธ ทราบว่าหลวงตาชื่น เดินธุดงค์ ผ่านเส้นทาง หลั่งไหลกันมาใส่บาตร ถวาย ผลไม้ น้ำดื่ม พร้อมกับรับพรจากหลวงตาชื่น ด้วยความศรัทธา เป็นพระที่กราบไหว้สนิทใจ (ภาพเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563) บิ๊กเกรียน และบิ๊กเกรียน อินดี้ เกาะติด หลวงตาชื่น เห็นแรงศรัทธาของชาวพุทธ ต่อตัวหลวงตาชื่น พระนักปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ไม่รับปัจจัย พระที่กราบไหว้ได้สนิทใจ FC ติดตามความเคลื่อนไหวได้

ขอบคุณ คุณอ้อยใจ สว่างวงศ์ Supavade Putbuathong

สาธุ

ไม่รับปัจจัย รับแค่น้ำดื่ม

สาธุทั้งถนน

อนุโมทนาด้วยครับ

แรงศรัทธาของชาวพุทธ

หลวงตาชื่นพระแท้ที่ควรเคารพบูชา

ขอบคุณ บิ๊กเกรียน