ทองคำล่าสุดช่วงนี้ คนยังแน่นไม่มีถอย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดคตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ขึ้นลง อยู่ ประกำ  ยังไงก็ต้องตามกันให้ทัน ล่าสุด วันที่ 8 เมษายน 2564 สมาคมค้าทอ งคำรายงาน ราคาทอ งไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:29 น. 

โดยราคาทอ งล่าสุดราคานั้น ยังคงที่หลังจากที่ได้ปรั บขึ้นมาหลายวัน ทอ งคำแท่ ง รับซื้อบาทละ 25,700 ขา ยออกบาทละ 25,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 25,241.40 ขา ยออกบาทละ 26,300 บา ท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขา ยทอ งต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอ ง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขายทอ งแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทอ งเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทอ งคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทอ งแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าทอ งคำ