ราคาทอง เปิดตลาด วันที่ 8 ม.ค.64

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ชั่งนี้ผันผัวกันอย่างหนักจริงๆ

ล่าสุดราคาทองประจำวันนี้ 8 ม.ค.64 คงที่ เมื่อเทียบกับร าคาปิดเมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาข ายออกท องรูปพรรณ อยู่ที่ 27,750 บาท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสม าคมค้าท องคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 09.24 น.ที่ผ่านมา ทอ งคำแท่งในประเทศ

ราคารับซื้ ออยู่ที่บาทละ 27,150 บาท ข ายออกที่ราคาบาทละ 27,250 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ขณะที่ท องรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 26,666.44 บาท และข ายออกที่ราคา 27,750 บาท

ส่วนราคาท องคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,911.50 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

 

ประกาศครั้งที่ 1

ท องแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 27,150 บาท

ขา ยออก บาทละ 27,250 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 26,666.44 บาท

ข ายออก บาทละ 27,750 บาท

โดยตรงนี้ราคาทองซื้ อข าย ขึ้นอยู่กับการตั้งราคากำเห็ดหน้าร้าน อีกที