สปสช.จ่ายเงินให้กับ ดาบตำรวจ แล้ว

กรณี ดาบตำรวจ สิทธิชัย คล้ายพันธุ์ ผบ.หมู่ป้องกันปร า บป ร า ม สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่เกิดอาการ อาเ จี ย น ท้ อ งเ สี ย เจ็ บหน้ าอ ก และเกิดอาการร่างกายซีกขวาช าไปทั้งแถบ จนไม่สามารถเดินได้ ต้องใช้ไม้เท้าพยุงเดิน หลังไปฉี ดวั คซี นซิโนแวค เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดอาการ จนต้องเข้ารับการรั กษ าตัวที่ รพ.ระยอง เป็นเวลา 2 วัน ก่อนจะขอกลับไปพักฟื้ นที่บ้าน โดยแพทย์ระบุว่าเกิดจาก “ภาวะปฏิกิริย าที่สั มพั น ธ์กับความเ ค รี ย ดจากการฉี ดวั คซี น” โดยนัดมาตรวจรั กษ าอีกครั้งวันที่ 8 มิ.ย.64 ที่ รพ.ระยอง แต่หลังจากกลับมาพักฟื้ น อาการชาซีกขวาก็ยังไม่ทุเลาลง จนต้องขอลาหยุดงาน โดยที่ไม่รู้จะรั กษ าอย่างไร วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในการรั กษ าให้หายเป็นปกติ เพราะก่อนเข้ารับการฉี ดวั คซี นร่างกายยังแข็งแรง ทำงานสวนยางพารา เลื่อยไม้ ปี นต้นไม้ได้อย่างสบาย และยังวิ่งออกกำลั งกายทุกวัน จึงมั่นใจว่าอาการผิ ดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้น เกิดจากผลข้า งเคี ย งจากการฉี ดวัคซีนแน่นอน

ภาพดังกล่าว

ส่วนกรณีที่เคยเกิดอุบั ติเ ห ตุจนถึงต้องผ่ าตั ดก็ผ่านมานานถึง 5 ปี จึงไม่น่าเกี่ยวกัน เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านที่ต่างก็ยืนยันว่า ดาบตำรวจสิทธิชัย มีร่างกายแข็ งแร งก่อนเข้าฉี ดวั คซี น

ด้านนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ระยอง ได้กล่าวว่า ยินดีให้ความช่วยเหลือ พร้อมให้ทางผู้ได้รับผลกระท บเข้าตรวจร่างกาย และเข้ารับการรั กษ าตามที่แพทย์นัด หากเข้าข่ายว่าเกิดจากผลข้างเ คี ย ง จากการฉี ดวั คซี น ก็จะมีมาตรการช่วยเหลือตามมาตรการที่กำหนดต่อไป ตามข่าวที่เสนอไปแล้ว

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.ต.อ.วุฒินันท์ จันทร์สว่าง ผกก.สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง ได้พา ดาบตำรวจสิทธิชัย เข้าไปตรวจรั ก ษ า โดยการตรวจเ ลื อ ด และ พาไปทำกายภาพบำบัด พร้อมทั้งเปลี่ยนให้มาใช้ไม้เท้า 3 ขา แทนการใช้ไม้ไผ่ในการพยุ งตัวเดิน

ภาพดังกล่าว

ต่อมา พล.ต.ท.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง นายแพทย์ ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง พ.ญ.ณัฎฐิญา ศิริธ ร ร ม นายแพทย์ชำนาญการ อายุรแพทย์ระบบประสา ท, นายจักริน ประโมงเขต จนท.สปสช.เขต 6 พร้อมด้วย ดาบตำรวจสิทธิชัย ผู้ที่ได้รับผลกระท บจากการฉี ดวั คซี น ได้ร่วมกันแถล งข่าว ที่ห้องสันติสุข รพ.ระยอง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับสา เ ห ตุของอาการป่ ว ยของดาบสิทธิชัย ว่าเกิดจากจากสาเ ห ตุ  ใด

พล.ต.ท.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง กล่าวว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ห่วงใยต่อตำรวจทุกนาย สำหรับเคสที่เกิดขึ้น เป็นวั คซี นจาก รพ.ตำรวจ โดยทางโรงพย าบาลระยอง จัดเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์มาฉี ดให้ในวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับ ดาบตำรวจสิทธิชัย ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ให้การดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือมาตลอด หลังเกิดอาการข้างเ คี ย งขึ้น โดยมีสวัสดิการให้ พร้อมประสานให้ในเรื่องการรั ก ษ า เพื่อให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ด้านนายแพทย์ ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง กล่าวว่า สำหรับเคสของดาบตำรวจสิทธิชัย ถือเป็นอาการข้างเ คี ย งที่เกิดหลังฉี ด วั คซี น แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ค่อนข้างน้อย เช่น หนึ่งแสนคนจะพบหนึ่งคน จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่ นตระห น ก เพราะการ ฉีดวั คซี นมีประโยชน์มากกว่า ส่วนกรณีจะเข้าข่ายการเยียวยา ก็ต้องขึ้นอยู่กับทาง สปสช.เป็นผู้ตรวจสอบและสรุป โดยจะส่งผลการตรวจรั ก ษ าไปให้ไปให้ตรวจสอบ

นายจักริน ประโมงเขต จนท.สปสช.เขต 6 กล่าวว่า สำหรับกรณีของดาบตำรวจสิทธิชัย จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า อาการเกิดจากผลข้างเ คี ย งจากการฉี ด วั คซี นจริง ส่วนจะเข้าข่ายในระดับใด ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการตรว จรักษาจาก รพ.ระยอง สำหรับเคสนี้ เป็นเคสที่ 5 ของระยอง โดยก่อนหน้ามีการจ่ายเงินเ ยี ย วย าให้กับผู้ได้รับผลข้างเคี ย งจากการฉี ดวั ค ซี นไปแล้ว 4 ราย สำหรับเคสนี้ก็จะเร่ ง สรุปหลังรับเรื่องผลการตรว จ รั ก ษ าจากโรงพยาบาลระยอง เพื่อจ่ายเงินเ ยี ย ว ย า ให้กับ ดาบตำรวจสิทธิชัย โดยเร็วที่สุด

ภาพดังกล่าว

ด้าน ดาบตำรวจสิทธิชัย กล่าวด้วยความตื้ นตั นใจน้ำต าคลอเบ้า ว่า ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา พล.ต.ท.มานะ อินพิทักษ์ รอง ผบช.ภ.2 รรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง และ พ.ต.อ.วุฒินันท์ จันทร์สว่าง ผกก.สภ.เขาชะเมา ที่ห่วงใยคอยดูแล ทั้งเรื่องการรั ก ษ า และอาการเ จ็ บป่ ว ยที่เป็นอยู่ รวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่น ตร. ที่ห่วงใยถามไ ถ่อาการตนตลอด สำหรับอาการในวันนี้ก็เริ่มดีขึ้น อาการป ว ดศี ร ษะ อ า เ จี ย น และท้ อ ง เ สี ย เริ่มหายแล้ว แต่อาการช าซีกขวาก็ยังมีอาการช าอยู่ แต่ก็เริ่มดีขึ้นหลังจากทำกายภาพบำบัด ก็หวังว่าคงจะหา ยเป็นปกติโดยเร็ว ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือ ส่วนเงินเ ยี ย วย าหากได้มาก็จะนำมาใช้รั กษ าตัวต่อไป พร้อมทั้งฝากให้ผู้ที่กำลังฉี ดวั คซี นอย่าก ลั ว  เพราะอาการข้างเคีย งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ จึงขอให้ไปฉี ดวั คซี นกันทุกคน เพื่อปลอดภัยจาก โ ค วิ ด-19