เกษตรกร เงินเข้ารอบใหม่วันที่ 12 ธันวาคม 6เดือนรวก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างวงติดตามและต้องบอกว่า ดีมากเลยสำหรับ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินของชาติ  ล่าสุด  ประกันรายได้เกษตรกร หนึ่งเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมาตรการนี้คือ ชาวสวนยาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องเผชิญราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ จากช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีกรอบระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินค่าส่วนต่างให้เกษตรกรชาวสวนยางว่า

ชาวสวนยางเฮ รับเงินก่อนปีใหม่ รัฐบาลไฟเขียว จ่ายค่าส่วนต่างราคายางตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ให้ทั้งกลุ่มบัตรสีเขียวและสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8 ล้านรายทั่วประเทศ โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 63 นี้ และจะโอนครั้งต่อๆ ไปในเดือนถัดไปจนครบ 6 งวด 6 เดือน

การชดเชยส่วนต่างราคายางครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตก เป็นเวลา 6 เดือน คือ เดือน ต.ค. 63- มี.ค. 64 โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย

ราคายางที่ใช้ประกันรายได้

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก.

2. น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กก.

3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กก.

เงื่อนไข คือ ยางแห้ง 20 กก./ไร่/เดือน ยางก้อนถ้วย 40 กก./ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ แบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% คนกรีดยาง 40% โดยคิดส่วนต่างราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน

ซึ่งสามารถสอบถามข้อมลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ