เช็กพื้นที่ด่วน เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบ

วันนี้ 8 มิถุนายน 2564 เพจที่ใช้ชื่อว่า ที่นี่แปดริ้ ว ได้โพสต์ข้อความประกาศเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยได้ระบุข้อความว่า มติที่ประชุมเลื่อนเปิดเทอม คณะกรรมการค ว บคุมติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณษให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไป จากเดิม 14 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปจนกว่าจะมีคำสั่ งเปลี่ยนแปลง ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว