เปิดโกดังผลิตเซรั่มปลอมแบรนด์ดัง

ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรว จกองบังคับการป ร า บ ป ร า ม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย า (อย.) พร้อมด้วยพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ Dr.JiLL แถลงข่าวจั บกุ มผู้ลั ก ล อ บปลอมแปล งสินค้า รวมมูลค่าความเสี ยหา ยกว่า 5 ล้านบาท

ภาพดังกล่าว

หลังเจ้าหน้าที่สามารถจั บกุ มกลุ่มผู้ลั กล อ บผลิตเครื่องสำอางปลอมได้ที่โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่ง ในซอยกำนันแม้น 13 เขตบางบอน กรุงเทพฯ พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์การผลิตเครื่องสำอาง วัตถุดิบ ฉลา ก และกล่องบรรจุภัณฑ์ รวมถึงครีมที่ผลิตสำเร็จพร้อมจำหน่าย ติดยี่ห้อ Dr.JiLL จำนวนกว่า 4,400 กล่อง และผลิตภัณฑ์เฟเชี่ยล มาสก์ จำนวน 38,400 ซอง พร้อมกันนั้นสามารถจั บกุ มผู้ต้อ งห าเป็นชายชาวจีน อายุ 33 ปี พร้อมตั้งข้อหาจำหน่ายเครื่องสำอางปลอม และขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ ง

สำหรับพฤติการณ์ในการก่ อเห ตุ ผู้ต้อ งห าจะนำสินค้าออกจำหน่ายตามร้านค้าออนไลน์และตามตลาด โดยอ้า งว่าสินค้ามีราคาถูกเพราะไม่ได้เสี ยภ า ษี ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และสร้างความเ สี ยห า ยให้กับเจ้าของผลิตภันฑ์

ภาพดังกล่าว

ด้าน นายนิติธร แก้วโต หรือ ทนายเจมส์ กล่าวว่า กลุ่มผู้ต้อ งห าได้พยายามล อ กเ ลี ย  นแบบสินค้าของบริษัทมานานกว่า 2 ปีแล้ว โดยได้ทำสินค้าหลากหลายรูปแบบออกจำหน่ายราคาถูก จนทำให้มีหลายคนห ล ง ซื้อไปใช้ จึงฝากเ ตื อ นประชาชนว่าการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และยา ควรตรวจสอบให้ชัดเจน อย่าห ล งเชื่อโฆษณาอ ว ด อ้า งสรรพคุณที่เกินจริง

ขณะที่นางสาวณปภา ตันตระกูล นักแสดงและพรีเซ็นเตอร์ พร้อมด้วยนางสาวสุนารี ราชสีมา ระบุว่า เป็นห่ว ง ผู้บริโภคที่เข้าใจผิ ด และเลือกซื้อสินค้ามาใช้ เพราะเมื่อใช้สินค้าปลอมอาจทำให้เกิดผลข้างเคีย งต่อร่างกายได้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่จั บกุ มผู้กระทำความผิ ด รวมถึงช่วยผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้วย

ภาพดังกล่าว