ด่วน 3 กลุ่ม เงินเข้าบัญชี พรุ่งนี้

มาแล้วคิวเบี้ ยผู้สูงอายุ และอีก 2 กลุ่ม กรมบัญชีกลางโอนให้พรุ่งนี้ 10 มิ.ย.64 เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ 10 มิ.ย.64 กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้ 3 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คือ

เบี้ ยผู้สูงอายุ

1.เบี้ ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ คือ

อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้ 1,000 บาท

เบี้ยคน พิ ก า ร

2.เบี้ยคน พิ ก า ร 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

3.เงินอุดหนุ นเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ได้รับ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน