น้องเก้า เก็บของเก่าเพื่อใช้จ่ายเรียนหนังสือ

วันนี้ 9 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพบเด็กวัย 16 สู้ชีวิตหลังไ ร้พ่อแม่ คือ นายตะวัน มุสิกา หรือ น้องเก้า อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9849/1 ถนนหัวหนอง 1 เขตเทศบาลตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเยาวชนที่ สู้ ชีวิต ดำรงชีพด้วยการเก็บของเก่าขา ย หลังจากพ่อและแม่ได้เสี ยไปกว่า 1 ปีแล้ว อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ สภาพทรุ ดโทร มเพียงลำพั ง

น้องเก้า

ปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิทย าลัยเทคนิคบัวใหญ่ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างยนต์ แต่ช่วงนี้โรงเรียนน้องเก้ายังไม่เปิดการเรียนการสอน จึงอยู่ที่บ้านหาเก็บของเก่าไปขา ยสร้างรายได้

น้องเก้า บอกว่า ตนเป็นลูกชายคนเล็ก มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน แต่แยกย้ายกันไปมีครอบครัวและทำงานในต่างจังหวัด นานๆ พี่สาวจึงจะเดินทางมาเยี่ยม แต่ละวันตนต้องอาศัยออกไปเก็บหาของเก่าตามถังข ยะ มาเก็บไว้ เมื่อได้จำนวนมากก็จะนำไปขา ยให้กับร้านรับซื้อของเก่า ได้เงินมาครั้งละ 1,000 บาท โดยเงินที่ได้จะเก็บมาเป็นค่าใช้จ่ายซื้อข้าวกินและไว้เป็นทุนการศึกษา

น้องเก้า

ทำอย่างนี้มานานกว่า 1 ปีแล้ว ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านคนเดียวหลังจากที่แม่เสี ย จะมีเพื่อนบ้านแวะเวียนเข้ามาดูแลบ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจต่อ สู้ ชีวิตก็คือความใฝ่ฝันอยากเป็นช่างยนต์มืออาชีพ จึงต้อง อ ดท น ขยัน ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด อาศัยเก็บของเก่าขา ยเลี้ยงชีวิต ไม่เคยแบมือขอเงินจากใคร

นางสุพิญ ไพราม อายุ 68 ปี เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันกับบ้านน้องเก้า บอกว่า น้องเก้าอาศัยอยู่คนเดียว หลังจากที่พ่อกับแม่เสี ยไปแล้ว จะเห็นน้องเก้าออกไปเก็บของเก่าทุกวัน ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปตระเวนเก็บของเก่ามาขาย ทำอย่างนี้มานานกว่า 1 ปีแล้ว ตนและเพื่อนบ้านต่างเว ทน า และเห็นว่าน้องเก้าเป็นเด็กขยัน ไม่เ กเ ร จึงสลับกันเข้ามาดูแลช่วยเหลือบ้างตามโอกาส

น้องเก้า