น้ำของทุกท่าน บุญที่ทำร่วมกับ หลวงตาบุญชื่น ถูกส่งต่อให้เป็นบุญยิ่งขึ้น

ืเปนอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างออกความคิดเห็นท่วประเทศว่าสาธุ เ พจ ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ ได้มีการลงเรื่องราว ตลอดเวลา 4วันที่หลวงตาบุญชื่น ได้ธุดงค์ ผ่านจังหวัด บึงกาฬและได้มีประชาชนมากมาย รอการเมตตาและกราบสักการะหลวงตาตามริมถนนและตามวัดที่หลวงตาพำนัก

ได้มีญาติโยมที่ศรัทธาได้ถวายเตรื่องดื่มน้ำต่างๆมากมาย เพราะหลวงตาไม่รับเงินปัจจัย รับแต่สิ่งของน้ำดื่ม สิ่งของน้ำดื่มที่ญาติโยมถวายก็จะใส่รถนำไปให้สถานที่ต่างๆ เช่นโรงพยาบาลวัดและสถ านที่สาธารณะที่คนหมู่มาก

โรงพยาบาล ปาก คาด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เมตตา จากหลวงปู่ให้นำน้ำดื่มมอบให้ทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้รับความเมตตาจาก หลวงปู่บุญชื่น ที่ได้มอบน้ำดื่มเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ญาติ และ เจ้าหน้าที่

ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ