พระบรมรูป เจ้าคุณพระ เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจ ทั้งนี้ขอเดชะ ทูลทวายกล่าวคำว่า ทรงพระเจริญ ล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

เดินทางโดยรถยนต์พระประเทียบจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระปฐมเจดีย์

โดย เจ้าคุณพระสินีนาฏ ปรากฏตัวพร้อมชุดเครื่องเพชรที่ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดเครื่องเพชรพระราชมรดกของ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานให้กับ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ อัญมณีอันทรงคุณค่า ที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้

แม้อัญมณีที่ว่าล้ำค่าเพียงใด ยังเทียบมิได้กับพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

พระธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถือปฏิบัติมาตลอดพระชนมชีพ

ประดับไว้ในแผ่นดินอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เปรียบดั่ง เพชรแท้อันหาค่ามิได้แห่งราชวงศ์จักรี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ