สวยและรวยน้ำใจ พิมรี่พาย ติดทวิ ตเตอร์อันดับ 1

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตาม และต้อ งบอกว่า นอกจากจะสวยแล้วฌธอคนนรี้ยังร วย น้ำใจอีกด้ วย น่ารักมากครับ

ต้องบอกเลยว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พิมรี่พาย หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพั ชร์ เธอโด่งดังจากการขา ยสินค้า แ ละยังนำเงินไปช่วยเหลือคนบ่อย ๆ จนได้ใจใครอีกหลายคนบนโลกโซเชียล

ล่าสุด เธอและทีมงานมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อ ย จ.เชียงใหม่ ซึ่งตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะนำแค่เสื้อผ้า รองเท้า มาม่า ปลากระป๋องและอาหารไปให้เด็ กๆ

แต่เมื่อไปถึงแล้วเจอเด็กๆด้วยสภาพม อมแ มม และคุณครูที่อยู่กั บเด็ กๆบอกว่า เด็ กที่นี่ ไม่มีความฝันนึ กภาพอะไรไม่ออก

นึกภาพการเรียนต่อไม่ออก ไม่เคยมีใครจบสูงกว่า ม.ต้น ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ พ่อแม่ไม่มีอาชี พ ไฟฟ้าก็เข้าไม่ถึง พิมรี่พาย ตัดสินใจควักเงินจำนวน 5 แสนกว่าบาท

ให้ ไปติดตั้งไฟ ฟ้าโซลาเซ ลล์และมอบทีวีให้เด็กๆ เพราะเด็ กๆไม่เคยมีใครได้เห็นทีวีมาก่อน พิมรี่พาย ยังบอกอีกว่า

ต่อไปนี้ให้เปิ ดที วีดูได้ตลอด ในนี้มีอาชีพมากมา ย เพื่อที่เด็กๆจะได้มีความฝันในการประกอบอาชี พต่างๆ

ซึ่ง ในอนาคต คลิ ปนี้ที่ถูกแชร์แล้วกว่า 1.6 แสนค รั้ง และได้หั วใจใครอีกมากมายในคว ามเสียสละของเธอ

ขอบคุณ เจ้าของภาพ

 

หลังจากคลิปของพิมรี่พ ายมีการส่งต่อกันไปกว่าสอง แสนครั้ งและพบว่าในทวิตเตอร์ก็ขึ้นเทรนอันดับ 1 เช่นกัน

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ขอบคุณ เจ้าของภาพ

คลิป

ขอบคุณ Pimrypie – พิมรี่พาย