หญิงร่ างทร ง เตือนลุงพล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63 มีหญิงที่อ้า งตัวว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม และสามารถสื่อสารกับองค์ปู่พญ านาคได้ ก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาเพื่อจะพบและพูดคุยกับหมอปลา แต่ถูกปฏิเสธ ซึ่งนักปฏิบัติธรรมหญิงไม่พอใจที่หมอปลาแนะนำให้ลุงพลไปส าบ านกับครอบครัวแล้วปักธูปลงดิน และมีการท้ าทา ยว่าอาจจะเกิดสิ่งไ ม่ดีเกิดขึ้น และ 3 เดือนข้างหน้าจะเกิดเรื่องบางอย่างนั้น

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว

ล่ าสุดวันที่ 8 ส.ค. 63 นางรจนา คำทองแท้ ผู้ที่อ้างว่าสื่อสารกับองค์พญ านา คได้ เปิดเผยว่า ในวันดังกล่าว ตนไม่ได้มีเจตนาอยากเป็นข่าวหรืออยากดั ง แต่เนื่องด้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือมาสื่อสารตอนที่ตนนั่งสมาธิ ปู่พญ าน าคทั้งห้า ให้ตนเดินทางไปหมู่บ้านกกกอก เพื่อเตือนว่าสิ่งที่หมอปลาแนะนำให้ลุงพลปักธูปกลับหัวที่ถ้ำภูผาแอก

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว

ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจ้าป่าเจ้าเขา และนางงูเจ้าที่ภูผาแอกไ ม่พอใจ เพราะในวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญ ไม่สมควรทำพิธีเเบบนี้ ซึ่งเจตนาก็เพื่อไปเตื อนหมอปลาแต่โดยดี ต้องการคุยกันเพียงส่วนตัว แต่หมอปลาไม่เชื่ อ ไม่รับฟัง โว ยวา ยขึ้น ต่อจากนี้ทำอะไรขอให้มีสติให้มาก หรือปรึกษาผู้สูงอายุก่อนเสี ยก่อนว่าควรทำหรือไม่ ตนขอยืนยันว่าสิ่งที่ตนจะไปเตือน ล้วนมาจากความหวังดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือปู่พญานาคทั้งห้า และปู่พังคี

อย่างไรก็ตามผู้ที่อ้างว่าสื่อสารกับองค์พญานาคได้ อยากจะคุยเป็นการส่วนตัวกับหมอปลา แต่หมอปลาไม่รับฟังเลย เพราะสิ่งที่หมอปลาแนะนำลุงพลให้ปักธูปกลับหัวเป็นสิ่งที่ผิ ด ทั้งนี้โปรดใช้วิจา รณญา ณในการรับชม

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าว