เงินอุดหนุนบุตร เข้าแล้ว คุณแม่

เมื่อวันที่ 8 ตค 63 เพจ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า งินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เดือนตุลาคม 2563 เงินออกวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 1,827,303 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ คลิก ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 0-2651-6920 0-2651-6902 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121 122 123 147 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

เช็กเงินอุดหนุนบัตร

ลายละเอียดการโอน

ภาพจาก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามแม่ๆอย่าลืมไปเช็กเงินกันนะครับ

ขอบคุณ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ