เผยแล้ว 5 แผนการเรียนการสอน

รมว.ศึกษาธิการ  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า

ในวันที่ 14 มิ.ย. จะเป็นการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 5 รูปแบบ ได้แก่ 1.On-Site คือ จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 2.On-Demand คือ เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 3.Online คือ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 4.On-Hand คือ เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหั ดใบงาน 5.On-Air คือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ โดยใช้สื่อของ DLTV เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือขา ดแค ล นครู

ในช่วงที่ผ่านมาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกทม.และปริมณฑล แจ้งความประสงค์เข้ารับวั คซี นที่ศูนย์ฉี ดวั คซี นกลางบางซื่อแล้วกว่า 33,000 คน โดยดำเนินการฉี ดไปแล้วประมาณ 70 % เพื่อให้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 14 มิ.ย.