กรมบัญชีกลาง โพสต์ เลื่อนจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

สำหรับเบี้ยสูงอายุสำหรับ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ ยผู้สูงอายุ โดยเงินช่วยเหลือเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ 600 บาท -1,000 บาทต่อเดือน ส่วนความพิ การ ได้รับมีเบี้ยเงิน 800 บาทต่อเดือน ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ก.ย. เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกล าง ได้เผยแพร่ ประกาศเรื่องก ารจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิ การ และในเวลาต่อมา ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออก ทั้งนี้ ประกาศระบุว่า

กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิ การ ประจำเดือน ก.ย. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกค รอง ท้องถิ่น (สถ.) มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม เมื่อ สถ. ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกล างพร้อมโอนให้ผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว ภายในเดือน ก.ย.

โพสต์ดังกล่าว

รายงานข่าวจากกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิ การ จะโอนได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่เนื่องจาก สถ. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ระบุว่า ไม่มีงบประมาณเพียงพอ จึงต้องขอหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรร พิจารณาโยกงบมาใช้ในส่วนนี้ก่อน ซึ่งทำให้โอนได้ไม่ทันกำหนดเดิม

รายงานข่าวแจ้งว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และคนพิ การ ในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 มีปัญหาไม่สามารถจ่ายได้ในวันที่ 10 ของเดือน เนื่องจากงบประมาณที่ สถ.ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ระบบ GSMIS ของกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินกระจายไปให้ท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7 พันแห่งทำไม่ได้

เรื่องนี้ สถ.กำลังประสานกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินที่ขาดมาเติมให้เต็มเพื่อให้ระบบโอนเงินไปได้ ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้ทำหน้าที่โอนเงินเท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าจะโอนเงินได้เมื่อไร ขึ้นอยู่กับ สถ.จะได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางมาเมื่อไร สาเหตุหนึ่งที่เงินไม่พอจ่ายเพราะ สถ. ถูกตัดงบประมาณส่วนนี้ไป 3,000 ล้านบาท ทำให้การจ่ายเงินเดือนสุดท้ายมีปัญหา

อย่างไรก็ตามทาง กรมบัญชีกลาง ได้โพสต์ประกาศเลื่อนจ่ายเงิน เนื่องจากเงินไม่พอ จะจ่ายให้ภายในเดือน ก.ย.นี้ แต่ไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ได้ลบออกไป ยังไม่มีการออกมาชี  ้แจงใดๆ

ขอบคุณ กรมบัญชีก ลางดี